برچسب نوشته ها:پایه سوم ابتدایی

دانلود درس پژوهی علوم تجربی پایه سوم ابتدایی درس انرژی

دانلود درس پژوهی علوم تجربی پایه سوم ابتدایی درس انرژی دانلود درس پژوهی علوم تجربی پایه سوم ابتدایی درس انرژی آماده و کامل با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات۲۶ در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است   مقدمه : همانطور که می دانیم درس پژوهی شکل اولیه…

ادامه نوشته →

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت  دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت کامل و آماده بافرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات ۲۶ در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است   هدف کلی : آشنایی فراگیران با دانش آموزان با خواندن  ساعت …

ادامه نوشته →

دانلود درس پژوهی بخوانیم پایه سوم ابتدایی نماینده کلاس

دانلود درس پژوهی بخوانیم پایه سوم ابتدایی نماینده کلاس  دانلود درس پژوهی بخوانیم پایه سوم ابتدایی نماینده کلاس کامل و آماده با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۲۷ در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است اهداف کلی: آشنایی فراگیران با نحوۀ انتخاب نمایندۀ کلاس  اهداف جزئی:  1-  …

ادامه نوشته →

دانلود درس پژوهی پایه سوم ابتدایی تمرین تشدید

دانلود درس پژوهی پایه سوم ابتدایی تمرین تشدید  دانلود درس پژوهی پایه سوم ابتدایی تمرین تشدید کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۲۵ در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است عنوان  : تمرین تشدید            مقطع : پایه ی سوم دبستان  زمان پیش بینی شده :…

ادامه نوشته →

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت کامل و آماده بافرمت ورد قابل ویرایش تعدادصفحات ۲۶ در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است   هدف کلی : آشنایی فراگیران با دانش آموزان با خواندن  ساعت  اهداف…

ادامه نوشته →

دانلود درس پژوهی پایه سوم ابتدایی معرفی کیلومتر

دانلود درس پژوهی پایه سوم ابتدایی معرفی کیلومتر  دانلود درس پژوهی پایه سوم ابتدایی معرفی کیلومترکامل و اماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۲۶ در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است هدف کلی: معرفی کیلو متر هدف جزئی: ۱-دانش آموز با راه های تبدیل متر به کیلومتر…

ادامه نوشته →

طراحی آموزشی علوم تجربی پایه سوم ابتدایی درس انرژی

طراحی آموزشی علوم تجربی پایه سوم ابتدایی درس انرژی دانلود   طراحی آموزشی  علوم تجربی پایه سوم ابتدایی درس انرژی   کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۱۱ اجرای طرح درس     سنجش عملکرد(ارزشیابی پایانی)     بهبود یادگیری وانتقال (تعیین تکالیف)     تمرینی(برحسب توانمدی )     آماده سازی(همه ی دانش آموزان )   …

ادامه نوشته →

طراحی آموزشی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت

طراحی آموزشی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت دانلود طراحی آموزشی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۱۴روش تدریس قیاسی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی…

ادامه نوشته →

طراحی آموزشی بخوانیم پایه سوم ابتدایی نماینده کلاس

طراحی آموزشی بخوانیم پایه سوم ابتدایی نماینده کلاس دانلود  طراحی آموزشی   بخوانیم پایه سوم ابتدایی نماینده کلاس کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۱۴روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات…

ادامه نوشته →

طراحی آموزشی پایه سوم ابتدایی درس تمرین تشدید

طراحی آموزشی پایه سوم ابتدایی درس تمرین تشدید دانلود طراحی آموزشی   پایه سوم ابتدایی درس  تمرین تشدید  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات۱۳روش تدریس گروهی و فعال آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات…

ادامه نوشته →

Back to Top