برچسب نوشته ها:پاورپوینت

پاورپوینت درس فارسی پایه اول ابتدایی: تدریس حرف ن

پاورپوینت درس فارسی پایه اول ابتدایی: تدریس حرف ن پاورپوینت درس فارسی پایه اول ابتدایی: تدریس حرف نآشنایی دانش اموزان باصدا و نشانه ن،  تشخیص صدای ن در اول، وسط و آخر کلمات، توانایی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شدهتوضیحات فایلنام درس: فارسی عنوان درس: تدریس حرف ن   آشنایی دانش اموزان باصدا و…

ادامه نوشته →

پاورپوینت درس ۷ تاریخ ایران و جهان دهم انسانی ( مطالعه و کاوش در گذشته های دور )

پاورپوینت درس ۷ تاریخ ایران و جهان دهم انسانی ( مطالعه و کاوش در گذشته های دور ) پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۳۷ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر با کیفیت … دریافت فایل

پاورپوینت درس ۶ تاریخ ایران و جهان دهم انسانی ( یونان و رم )

پاورپوینت درس ۶ تاریخ ایران و جهان دهم انسانی ( یونان و رم ) پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۴۳ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر با کیفیت … دریافت فایل

پاورپوینت درس ۶ تاریخ ایران و جهان دهم انسانی ( یونان و رم )

پاورپوینت درس ۶ تاریخ ایران و جهان دهم انسانی ( یونان و رم ) پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۴۳ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر با کیفیت … دریافت فایل

پاورپوینت درس ۷ تاریخ ایران و جهان دهم انسانی ( مطالعه و کاوش در گذشته های دور )

پاورپوینت درس ۷ تاریخ ایران و جهان دهم انسانی ( مطالعه و کاوش در گذشته های دور ) پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۳۷ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر با کیفیت … دریافت فایل

پاورپوینت درس ۵ تاریخ ایران و جهان دهم انسانی ( هند و چین )

پاورپوینت درس ۵ تاریخ ایران و جهان دهم انسانی ( هند و چین ) پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۳۲ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر با کیفیت … دریافت فایل

پاورپوینت درس ۵ تاریخ ایران و جهان دهم انسانی ( هند و چین )

پاورپوینت درس ۵ تاریخ ایران و جهان دهم انسانی ( هند و چین ) پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۳۲ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر با کیفیت … دریافت فایل

پاورپوینت درس ۴ تاریخ ایران و جهان دهم انسانی ( پیدایش تمدن بین النهرین و مصر )

پاورپوینت درس ۴ تاریخ ایران و جهان دهم انسانی ( پیدایش تمدن بین النهرین و مصر ) پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۴۵ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر با کیفیت … دریافت فایل

پاورپوینت درس ۴ تاریخ ایران و جهان دهم انسانی ( پیدایش تمدن بین النهرین و مصر )

پاورپوینت درس ۴ تاریخ ایران و جهان دهم انسانی ( پیدایش تمدن بین النهرین و مصر ) پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۴۵ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر با کیفیت … دریافت فایل

پاورپوینت درس ۵ تاریخ ایران و جهان دهم انسانی ( هند و چین )

پاورپوینت درس ۵ تاریخ ایران و جهان دهم انسانی ( هند و چین ) پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۳۲ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر با کیفیت … دریافت فایل

Back to Top