برچسب نوشته ها:درس پژوهی

پاورپوینت درس پژوهی و راههای توسعه آن؛ اصفهان..

پاورپوینت درس پژوهی و راههای توسعه آن؛ اصفهان.. دانلود پاورپوینت   درس پژوهی و راههای توسعه آن؛ اصفهان فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۶۸         سوالات آمادگی و پیش آزمون ۱) مفهوم معلم پژوهنده به چه معنا است؟ ۲) سطوح و نقش هاي پژوهشي معلمان کدامند؟ . ۳) نقش پژوهش در تدارك…

ادامه نوشته →

دانلود پاورپوینت درس پژوهی و راههای توسعه آن؛ اصفهان

دانلود پاورپوینت درس پژوهی و راههای توسعه آن؛ اصفهان دانلود پاورپوینت   درس پژوهی و راههای توسعه آن؛ اصفهان فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۶۸         سوالات آمادگی و پیش آزمون ۱) مفهوم معلم پژوهنده به چه معنا است؟ ۲) سطوح و نقش هاي پژوهشي معلمان کدامند؟ . ۳) نقش پژوهش در…

ادامه نوشته →

دانلود پاورپوینت درس پژوهی و راههای توسعه آن؛ اصفهان.

دانلود پاورپوینت درس پژوهی و راههای توسعه آن؛ اصفهان. دانلود پاورپوینت   درس پژوهی و راههای توسعه آن؛ اصفهان فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۶۸         سوالات آمادگی و پیش آزمون ۱) مفهوم معلم پژوهنده به چه معنا است؟ ۲) سطوح و نقش هاي پژوهشي معلمان کدامند؟ . ۳) نقش پژوهش در…

ادامه نوشته →

فایل پاورپوینت درس پژوهی و راههای توسعه آن؛ اصفهان ..

فایل پاورپوینت درس پژوهی و راههای توسعه آن؛ اصفهان .. دانلود پاورپوینت   درس پژوهی و راههای توسعه آن؛ اصفهان فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۶۸         سوالات آمادگی و پیش آزمون ۱) مفهوم معلم پژوهنده به چه معنا است؟ ۲) سطوح و نقش هاي پژوهشي معلمان کدامند؟ . ۳) نقش پژوهش…

ادامه نوشته →

دانلود پاورپوینت درس پژوهی و راههای توسعه آن؛ اصفهان..

دانلود پاورپوینت درس پژوهی و راههای توسعه آن؛ اصفهان.. دانلود پاورپوینت   درس پژوهی و راههای توسعه آن؛ اصفهان فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۶۸         سوالات آمادگی و پیش آزمون ۱) مفهوم معلم پژوهنده به چه معنا است؟ ۲) سطوح و نقش هاي پژوهشي معلمان کدامند؟ . ۳) نقش پژوهش در…

ادامه نوشته →

فایل پاورپوینت درس پژوهی و راههای توسعه آن؛ اصفهان

فایل پاورپوینت درس پژوهی و راههای توسعه آن؛ اصفهان دانلود پاورپوینت   درس پژوهی و راههای توسعه آن؛ اصفهان فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۶۸         سوالات آمادگی و پیش آزمون ۱) مفهوم معلم پژوهنده به چه معنا است؟ ۲) سطوح و نقش هاي پژوهشي معلمان کدامند؟ . ۳) نقش پژوهش در…

ادامه نوشته →

فایل پاورپوینت درس پژوهی و راههای توسعه آن؛ اصفهان.

فایل پاورپوینت درس پژوهی و راههای توسعه آن؛ اصفهان. دانلود پاورپوینت   درس پژوهی و راههای توسعه آن؛ اصفهان فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۶۸         سوالات آمادگی و پیش آزمون ۱) مفهوم معلم پژوهنده به چه معنا است؟ ۲) سطوح و نقش هاي پژوهشي معلمان کدامند؟ . ۳) نقش پژوهش در…

ادامه نوشته →

دانلود پاورپوینت درس پژوهی و راههای توسعه آن ..

دانلود پاورپوینت درس پژوهی و راههای توسعه آن .. دانلود پاورپوینت درس پژوهی و راههای توسعه آن فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید : ۷۰         ´ پژوهش در آموزش و پرورش ´ پژوهش در آموزش و پرورش در صدد مطالعه و حل مسايل آموزشي   وپرورشی است . ´ پژوهش در آموزش…

ادامه نوشته →

دانلود فایل پاورپوینت درس پژوهی و راههای توسعه آن..

دانلود فایل پاورپوینت درس پژوهی و راههای توسعه آن.. دانلود پاورپوینت درس پژوهی و راههای توسعه آن فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید : ۷۰         ´ پژوهش در آموزش و پرورش ´ پژوهش در آموزش و پرورش در صدد مطالعه و حل مسايل آموزشي   وپرورشی است . ´ پژوهش در آموزش…

ادامه نوشته →

دانلود فایل پاورپوینت درس پژوهی و راههای توسعه آن

دانلود فایل پاورپوینت درس پژوهی و راههای توسعه آن دانلود پاورپوینت درس پژوهی و راههای توسعه آن فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید : ۷۰         ´ پژوهش در آموزش و پرورش ´ پژوهش در آموزش و پرورش در صدد مطالعه و حل مسايل آموزشي   وپرورشی است . ´ پژوهش در آموزش…

ادامه نوشته →

Back to Top