برچسب نوشته ها:دانلود مقاله مدیریت

مقاله رهبري، شخصيت و اثر بخشي

مقاله رهبري، شخصيت و اثر بخشي این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در ۲۹ صفحه می باشد.   فهرست چکیده: ۱ ۱- مقدمه: ۲ ۲- چگونه رهبری را تعریف کنیم؟. ۳ ۳- چه کسی رهبر می شود؟ رهبری چیست؟. ۴ ۴- برای رهبر و برای مدیریت: ۵ ۵- شخصیت و رهبری.. ۷ ۶-…

ادامه نوشته →

مقاله مدیریت منابع ضایعات شهری

مقاله مدیریت منابع ضایعات شهری این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در ۴۵ صفحه می باشد.   فهرست تعریف زباله: ۱ جمع آوری زباله: ۳ ۲- مفهوم دفع زباله: ۴ سوزاندن: ۷ محاسن سوزاندن زباله: ۷ معایب سوزاندن زباله: ۷ بازیافت: ۸ فواید بازیافت.. ۹ پرسشنامه: ۱۲ تحلیل: ۱۶ نتیجه گیری.. ۱۷ پیشنهادات..…

ادامه نوشته →

مقاله مدلسازی و حل مسئله زمان بندی جریان کارگاهی با زمان های تنظیم وابسته به توالی

مقاله مدلسازی و حل مسئله زمان بندی جریان کارگاهی با زمان های تنظیم وابسته به توالی این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در ۱۰۵ صفحه می باشد. فهرست فصل ۱٫ ۱ کلیات.. ۱ ۱-۱- مقدمه. ۱ ۱-۲- محدوده تحقیق و اهداف آن.. ۹ ۱-۳- مرور ادبیات.. ۱۳ فصل ۲٫ ۲۴ مدلسازی و حل…

ادامه نوشته →

مقاله برنامه راهبردي سرمايه انساني NSF

مقاله برنامه راهبردي سرمايه انساني NSF این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در  27 صفحه می باشد. هدف: اين برنامه راهبردي سرمايه انساني يك چارچوب براي سيستم برنامه انساني بنياد علوم ملي(NSF) در خلال  تشكيل مي دهد و بر روي استعداد و تعهد نيروي كار NSF جهت برآوردن وظايف اساسي ساخته شده است.…

ادامه نوشته →

مقاله جايگاه شورای اسلامي شهر از نگاه مديريت شهری

مقاله جايگاه شورای اسلامي شهر از نگاه مديريت شهری این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در ۳۰ صفحه می باشد. فهرست مطالب مقدمه تعریف شهر تعریف مدیریت مدیریت شهری تمرکززدایی و انواع آن عدم تمرکز سیاسی عدم تمرکز اداری سابقه نهادهای شهری ایران انجمن‌های شهر در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شورای اسلامی…

ادامه نوشته →

Back to Top