برچسب نوشته ها:خارج از کشور

مقایسه و تجزیه تحلیل پیاده راهها درایران و خارج از کشور

مقایسه و تجزیه تحلیل پیاده راهها درایران و خارج از کشور مفهوم سرمایه اجتماعی دردو دهه اخیر جایگاه ویژه ای درمطالعات جامعه شناسی پیداکرده است.سرمایه اجتماعی ریشه درتعاملات اجتماعی دارد و هنگامی که سطح تعاملات درجامعه ای افزایش یابد، باعث افزایش سطح سرمایه اجتماعی می شود.یکی ازعوامل که می تواند باعث افزایش سطح تعاملات شود،…

ادامه نوشته →

دانلود سوالات آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور با پاسخنامه-دوره۵-تیر ۹۲

دانلود سوالات آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور با پاسخنامه-دوره۵-تیر ۹۲                   دانلود سوالات آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور با پاسخنامه-دوره۵-تیر ۹۲   دانلود سوالات آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی تیر۹۲ (دوره ۵ ) به همراه کلید اولیه و نهایی تاریخ آزمون:…

ادامه نوشته →

دانلود سوالات آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور با پاسخنامه-دوره۳-تیر ۹۱

دانلود سوالات آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور با پاسخنامه-دوره۳-تیر ۹۱      دانلود سوالات آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور با پاسخنامه-دوره۳-تیر ۹۱   دانلود سوالات آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی دوره ۳ به همراه کلید اولیه تاریخ آزمون: تیر ۱۳۹۱ ۱۰۰ سؤال     این فایل به صورت دانلودی   می…

ادامه نوشته →

دانلود سوالات آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور با پاسخنامه- مرداد ۹۴

دانلود سوالات آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور با پاسخنامه- مرداد ۹۴       دانلود سوالات آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور با پاسخنامه- مرداد ۹۴   دانلود سوالات آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی مرداد ۹۴ به همراه کلید تاریخ آزمون: مرداد ۹۴ ۱۵۰ سؤال     این فایل به صورت دانلودی  …

ادامه نوشته →

دانلود سوالات آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور با پاسخنامه – شهریور ۹۰

دانلود سوالات آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور با پاسخنامه – شهریور ۹۰               دانلود سوالات آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور با پاسخنامه- شهریور ۹۰   دانلود سوالات آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور داروسازی همراه با کلید تاریخ آزمون: شهریور ۹۰ ۱۰۰…

ادامه نوشته →

دانلود سوالات آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور با پاسخنامه- دی ۱۳۹۴

دانلود سوالات آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور با پاسخنامه- دی ۱۳۹۴       دانلود سوالات آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور با پاسخنامه- دی ۱۳۹۴   دانلود سوالات آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی دی ماه ۹۴ به همراه کلید تاریخ آزمون: دی ۹۴ ۱۵۰ سؤال   این فایل به صورت دانلودی  …

ادامه نوشته →

دانلود سوالات آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور با پاسخنامه-دوره۴-آذر ۹۱

دانلود سوالات آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور با پاسخنامه-دوره۴-آذر ۹۱         دانلود سوالات آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور با پاسخنامه-دوره۴-آذر ۹۱   دانلود سوالات آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی دوره ۴ به همراه کلید تاریخ آزمون: آذر ۱۳۹۱ ۱۰۰ سؤال   این فایل به صورت دانلودی   می…

ادامه نوشته →

دانلود سوالات ارتقاء دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور ۹۳ با پاسخنامه

دانلود سوالات ارتقاء دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور ۹۳ با پاسخنامه                   دانلود سوالات ارتقاء دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور ۹۳ با پاسخنامه   دانلود سوالات آزمون ارتقاء دانش آموختگان رشته داروسازی خارج از کشوربا کلید نهایی دوره نخست، آبان ۱۳۹۳ ۱۵۰ سوال ۲۰ صفحه…

ادامه نوشته →

مقایسه دانشگاهای ایران و خارج از کشور

مقایسه دانشگاهای ایران و خارج از کشور   19 صفحه تاریخچه دانشگاه تهران دانشگاه تهران نخستین دانشگاه ایران است. دانشگاه تهران در زمان رضاشاه پایه گذاری و بنا شد و به اصرار شخص رضاشاه فرهنگستان زبان واژهٔ «دانشگاه» را بجای «اونیورسیته» برگزید. طرح تأسيس دانشگاه تهران در بهمن ماه سال ۱۳۱۲ شمسی، جلسه هیات دولت…

ادامه نوشته →

Back to Top