مقایسه دانشگاهای ایران و خارج از کشور   19 صفحه تاریخچه دانشگاه تهران دانشگاه تهران نخستین دانشگاه ایران است. دانشگاه تهران در زمان رضاشاه پایه گذاری و بنا شد و به اصرار شخص رضاشاه فرهنگستان زبان واژهٔ «دانشگاه» را بجای «اونیورسیته» برگزید. طرح تأسيس دانشگاه تهران در بهمن ماه سال ۱۳۱۲ شمسی، جلسه هیات دولت…

ادامه نوشته →