تحقيق مستقيم و تجربي قوانين نظري در آزمايشگاه       تحقيق مستقيم و تجربي قوانين نظري درازمایشگاه   آزمايش شماره ۱۳ ماشين آتوور پيشگفتار صنعت جديد ، مهندسي و تكنولوژي همبستگي بسيار نزديك با علوم پايه دارد دانستن حقايق تعاملات و فرآيندهاي صنعتي در گرو آگاهي خوب از قوانين علوم پايه است اين آگاهيها…

ادامه نوشته →