CLEARANCE در خطوط هوایی و پست های فشارقوی ۸۸ صفحه

CLEARANCE در خطوط هوایی و پست های فشارقوی ۸۸ صفحه (فایل word قابل ویرایش) فهرست مطالب فصل اول : معر في دفتر استاندارد وزارت ۵  فصل دوم: فواصل مجاز در طول خط بدون در نظر گرفتن ولتاژ۹ فصل سوم : فواصل الکتريکي استاندارد در طول خط ۲۰ فصل چهارم : مرور سطح عايق در تجهزات استاندارد IEC 44 فصل پنجم : رعايت فواصل الکتيريکي در پستهاي فشار قوي ۵۴ فصل ششم : نرم افزار طراحي وClearance استاندارد در خط ۵۹ تعاريف واژه ها ۷۸ پیوست ها ۸۱ منابع ۸۴   …

نوشته شده دردی ۲۳, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top