گزارش نویسی سیاسی

۲۹ صفحه گزارش‌نویسی سیاسی   با خواندن این درس یاد می گیرید :   – چرا و چگونه سیاست را گزارش کنید؛ – سیاست ملی و محلی چیست؛ – احزاب سیاسی چه نقشی دارند؛ – پول و راه های تهیه آن چه اهمیتی دارند؛ – چرا یک روزنامه نگار باید با مبانی علم اقتصاد آشنایی داشته باشد؛ – برای تهیه یک خبر سیاسی به چه منابعی باید مراجعه کنید؛ – چگونه با سیاستمداران رفتار کنید؛ – و چگونه بر دشواری ها غلبه کنید .                           چرا سیاست را گزارش کنیم؟ سیاست محلی: آنچه باید بدانید سیاست محلی: بروید و بکاوید سیاست ملی: نظام سیاسی سیاست ملی: دولت مرکزی احزاب سیاسی پول از کجا می آید؟ نمونه‌هایی از شیوه‌های گردآوری پول توسط دو …

نوشته شده درمرداد ۲۰, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top