گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی تقویت و بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی با راهکارهای مناسب

گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی : تقویت و بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی با راهکارهای مناسب   فهرست مقدمه (بیان و طرح موضوع ) ۴ ارزیابی از وضع موجود : ۵ اهداف گزارش تخصصی : ۵ هدف اختصاصی : ۵ اهداف جزئی : ۵ مقایسه با شاخص : ۶ بررسی موانع و مشکلات بی انضباطی در دانش آموزان ۶ علل بي انضباطي دانش‌آموزان ۶ الف :علل مربوط به دانش آموزان مانند ۶ دانش‌آموزان كه مشكلات خاصي ايجاد مي‌كنند در نظر فونتاناشامل دو دسته‌اند ۷ ب)علل مربوط به معلم ۷ ج)علل مربوط به كلاس درس: ۸ تأثير محيط عاطفي كلاس : ۹ د)علل مربوط به خانواده: ۹ شرايط ناسالم خانوادگي: ۱۰ فقدان والدين: ۱۰ عدم ثبات قوانين و معيارهاي اخلاقي: ۱۰ ه)علل مربوط به روابط اجتماعي ۱۱ عوامل رواني : ۱۱ جمع آوری اطلاعات ۱۲ مقالات در این زمینه : ۱۴ تحلیل یافته های علمی وبیان راه حل: ۱۵ دلایل بی انضباطی دانش آموزان: ۱۶ کوچک بودن فضای کلاس ۱۶ فقدان یکی از والدین ۱۶ مشاوره و مذاكره با دانش‌آموز نامنظم : ۱۸ انتخاب راه حل موقی و اجرای نظارت بر آن ۲۲ ارزیابی بعد از اجر …

نوشته شده درآذر ۱۱, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top