کتاب آنالیز عددی باردن و فیرز ویرایش هشتم(به همراه حل المسائل)

Book title:Numerical Analysis   Author(s):Richard Burden, J. Faires   کتاب “آنالیز عددی” نوشته ی باردن و فیرز، مقدمه ای بر روش های تقریبی نوین است که چگونگی و چرایی استفاده از تکنیک های عددی را توضیح می دهد. نویسندگان این کتاب سعی بر گسترش درک شهودی دانشجو برای کمک به آموزش روش های ارائه شده در متن و علل استفاده از آن ها در موارد مختلف دارند. در اینجا ویرایش هشتم این کتاب به همراه حل مسائل آن ارائه شده است تا با ایجاد فرصت بیشتر برای حل مسائل مختلف در فراگیری این درس کمک نماید. فهرست مطالب: ریاضیات مقدماتی و تحلیل خطا حل معادلات با یک متغیر میانیابی و تقریب چند جمله ای میانیابی و چندجمله ای لاگرانژ مسائل مقدار اولیه برای معادلات دیفرانسیل معمولی روش های مستقیم برای حل دستگاه های خطی روش های تکراری در جبر ماتریسی تئوری تقریب مقادیر ویژه تقریبی حل عددی دستگاه معادلا …

نوشته شده درمرداد ۱۸, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top