پروژه طراحی وپیاده سازی شتاب دهنده سخت افزاری روی یک FPGA جهت سیستم توموگرافی مقاومت الکتریکی. doc

              نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۰۵ صفحه   چکیده: توموگرافي مقاومت الکتريکي ERT کاربردهاي زيادي از جمله ژئو فيزيک دارد. در اين سيستم تعيين توزيع مقاومت الکتريکي زير سطح با استفاده از اندازه گيري ولتاژ روي سطح توسط الکترودهاي سیستم انجام مي گيرد. اين عمل با فروبردن الکترودهايي در روي زمين به صورت ماتريسي يا دورچين و تزريق جريان به آنها و دريافت ولتاژهاي متناظر از بقيه الکترودها به عنوان داده هاي ورودي صورت مي گيرد. در قسمت بازسازی تصوير از حل عددي معادلات ديفرانسيل مربوطه به روش تفاضل محدود و بهره گيري از الگوريتم حداقل مربعات  براي کاهش خطاي بين مقادير اندازه گيري شده و محاسبه شده و در نهايت تصوير توزيع مقاومت الکتريکي به صورت سه بعدي با استفاده ازيکي از دو روش گوس- نيوتن و کوشي- نيوتن بدست میآيد. مراحل ايجاد تصوير توموگرافي به روش مقاومت الکتريکي چهار بلوک می باشد.  مرحله اول شامل تشکيل يک دستگاه معادلات پتانسيل مي باشد که ضرايب آن توسط روابط کوپلينگ محاسبه  مي گردد. قدم بعدي حل دستگاه فوق الذکر و پيدا کردن پتا …

نوشته شده درآذر ۱۱, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top