پروژه ارزیابی ژنراتور سوئیچ رلوکتانس برای استفاده از انرژی باد. doc

          نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۶۰ صفحه   چکیده: در اين پايان نامه يك ژنراتور سوئيچ رلوكتانس kw 20 با سرعت نامي rpm 100 براي استفاده در مبدل هاي انرژي بادي تحريك مستقيم طراحي شده است. در انتخاب ساختار و طراحي اين ژنراتور مسائل مربوط به نويز آكوستيك و لرزش اجزاي مكانيكي در جهت بهبود سازگاري ژنراتور در تبديل انرژي بادي مورد توجه قرار گرفته اند. طراحي ژنراتور بگونه اي صورت گرفته است كه در مد تحرك تك پالسه كاركند. با استفاده از يك مدل تحليلي مشخصه هاي شار پيوندي در ژنراتور محاسبه شده و منحني هاي مربوط به كاركرد الكتريكي ژنراتور شبيه سازي شده اند. با تعيين مدل شار در قسمت هاي مختلف ژنراتور تلفات آهني در هر يك از اين قسمت ها محاسبه مي شود. تلفات مسي و تلفات هدايتي مدار الكترونيك قدرت نيز با استفاده از شكل موج جريان فاز تعيين مي گردد. سپس بازده ژنراتور محاسبه و بهينه سازي طرح با استفاده از بازده و با روش سعي و خطا انجام مي شود.   مقدمه: ۱-۲-۱) توان تولیدی توسط توربین بادی گشتاور تولیدی در پره¬های توربین بادی تابعی از پروفایل پره …

نوشته شده درآذر ۱۱, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top