پروپوزال بررسی همبستگی بین شاخص بازار سهام و شاخص قیمت مسکن در ایران

            عنوان: فارسي بررسی همبستگی بین شاخص بازار سهام و شاخص قیمت مسکن در ایران   انگلیسی Study of correlation between stock market index and real estate index in Iran واژگان کلیدی: فارسی شاخص بازار سهام، شاخص قیمت مسکن، همبستگی انگلیسی Stock market index, Real estate index, Correlation     فهرست مطالب: مقدمهبيان مسالهضرورت انجام پژوهشادبیات پژوهش   پژوهش ‏های خارجي   پژوهش ‏های داخليجنبه جديد بودن و نوآوري در پژوهشاهداف پژوهشسؤالات پژوهشفرضيه ‏هاي پژوهش   فرضیه اصلی   فرضیه­ های فرعیقلمرو پژوهش   قلمرو موضوعی   قلمرو مکانی   قلمرو زمانیتعريف واژه‏ ها و اصطلاحات فني و تخصصیروش شناسی پژوهش   شرح روش پژوهش   بررسي متغيرهاي پژوهش   شرح روش و ابزار گردآوري داده‏ ها   جامعه آماري، روش نمونه‏ گيري و حجم نمونه   روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ‏هافهرست منابع و ماخذ   منابع دا …

نوشته شده درآذر ۱۲, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top