موضوع گزارش تخصصی چگونگی یاری رساندن به هدایت تحصیلی دانش آموزان با شیوه های سنجش و ارزیابی

مطالب ویافته های خود را به همه ی همکاران عزیزم تقدیم    می نمایم امید که مفید فایده قراربگیرد                           فهرست مطالب چکیده. ۵ مقدمه. ۶ تعریف برخی از واژه ها و مفاهیم. ۷ پیشینه تحقیق. ۸ یافته های علمی. ۸ اصول ارزشیابی. ۱۰ الف) سطوح مختلف هدف‌هاي آموزشي در حيطه  شناختي. ۱۴ ج- سطوح يادگيري در حیطه روانی و حرکتی ( مهارتی ). ۲۰ گرد آوری اطلاعات شواهد(۱). ۲۱ مصاحبه:. ۲۱ آزمون. ۲۲ تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۲۲ نتایج و عواقب. ۲۳ طرح ریزی امتحان. ۲۳ ارائه راه حل. ۲۴ اجرای راه حل. ۲۵ گرد آوری اطلاعات شواهد(۲). ۲۶ تفسیر فرم نظر خواهی دانش آموزان. ۲۶ مزایای طرح. ۲۷ پیشنهادات :. ۲۸ فهرست چکیده گزارش تخصصی  حاضر به بررسی یکی از عوامل مهم ارزشیابی یعنی امتحان پرداخته و سعی شده است با ارائه تاثیرات طراحی یک نمونه سوال جذاب و استاندارد برافزایش بازدهی تحصیلی دانش آموزان، همکاران محترم را به طراحی سوالات جذاب ودر برگیرنده ت …

نوشته شده درآذر ۱۰, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top