مقاله کاربرد ‌‌‌هوش‌ مصنوعی ‌در اطلاع‌رسانی و ارائه دانش

چکیده‌ هدف‌ هوش مـصنوعی کـشف فـرایندهای فکری است که بار فتارهای‌ هوشمندانه مرتبط است.؛همچنین درصدد یافتن‌ راه‌هایی است تا کـارکردهایی را که معمولا نیازمند هوش انسان شبیه‌سازی‌ کند. در‌ مقایسهء انسان و رایانه،تفاوت‌ در‌ ساختار،عـلت اصلی اختلاف‌ بین مـغز و رایـانه بیان شده است.فنون هوش مصنوعی مبتنی بر روش‌هایی است که از علوم مختلف و دانش فراوان بهره می‌برد و این دانش باید به گونه‌ای ارائه‌ شده باشد که در برگیرندهء تعمیم‌ها باشد و توسط افـرادی که باید آن را فراهم آورند،فهمیده و درک‌ شود.از سوی دیگر،پژوهش‌های هوش مصنوعی به ارائهء دانش‌ مناسبی مربوط می‌شود که‌ می‌تواند‌ در برنامه‌ای برای ایجاد رفتار “هوشمندانه‌”مورد استفاده قرار گیرد. کاربردهای جـدید هـوش مصنوعی در زمینه‌های متنوع دانش مانند زبان طبیعی،رباتیک،علوم رایانه،و علوم شناخت عرضه شده‌ است.همچنین‌ کاربرد‌ هوش مصنوعی و نظام‌های خبره در ارائهء دانش مورد بررسی قرار گرفته است. کلیدواژه …

نوشته شده درآذر ۱۲, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top