مقاله حقوقی حکم غیابی، شرایط صدور، اجرا و و واخواهی – حقوق – word

مقاله حقوقی حکم غیابی، شرایط صدور، اجرا و و واخواهی برای رشته حقوق با فرمت word شامل ۲۹ صفحه   حکم غیابی حکم غیابی اصطلاحی است در علم حقوق که عبارت است از رأیی که دادگاه در غیاب مدعی‌علیه صادر می‌کند، خواه به سود وی باشد خواه به ضرر او. در حقوق ایران از ابتدا صدور حکم غیابی تحت شرائطی مشروع دانشته شده است.  ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی ایران مقرر می‌دارد: حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد؛ البته با توجه به ماده ۳۰۵ قانون مذکور تمام احکام غیابی قابل اعتراض است.   شرایط صدور حکم غیابی در مرحلۀ بدوی مادۀ ۳۰۳ ق.آ.د.م. بیان می دارد: «حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل و یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد.»   با توجه به صدر این ماده، اصل بر حضوری بودن احکام می باشد و غیا …

نوشته شده درآذر ۱۰, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top