مجموعه برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی شرکتهای پیمانکاری

          مجموعه برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی شرکتهای پیمانکاری   نرم افزار تنظیم متره، ریزمتره، برآورد و صورت وضعیت کارهای ابنیه نرم افزار تهیه دفترچه محاسبات متره، ریزمتره، برآورد و صورت وضعیت با قراردادهای مختلف برای کارهای ابنیه ، تاسیسات برقی و مکانیکی نرم افزار متره و برآورد، خلاصه متره، خلاصه مالی، تعدیل و … نرم افزار تهیه لیستوفر نرم افزار تهیه گزارش مهندسی ارزش  نرم افزار کنترل آرماتوربندی نرم افزار محاسبه مابه التفاوت نرخ سیمان و فولاد نرم افزار تهیه گزارش مدیریت “ماشین آلات – تجهیزات و…” نرم افزار تهیه ساختارشکست و برنامه زمانبندی (گانت چارت) نرم افزار تنظیم گزارشات روزانه کارگاهی نرم افزار تنظیم گزارشات هفتگی ، پیشرفت فیزیکی پروژه و ترسیم نمودارهای آنها نرم افزار تنظیم گزارشات ماهانه کارگاهی نرم افزار تنظیم و محاسبه اسناد حسابداری شرکتها نرم افزار ثبت کارکرد پرسنل نرم افزار تهیه گزارش مالی شرکتها (سالیانه) نرم افزار تنظیم و محاسبه تنخواه نرم افزار حضور و غیاب و محاسبه دستمزد کارگران روزمزد نرم افزار تدوین صورتهای مالی شرکته …

نوشته شده درآذر ۱۲, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top