قورباغه ات را ببوس

۴۰صفحه فرمتPDF همانطور که ویلیام شکسپیر میگوید: “هیچ چیزي وجود ندارد، تنها فکر است که آن را به وجود میآورد.” شما اینجا، روي این کره خاکی هستید تا کاري خارقالعاده با زندگیتان انجام دهید، تا خوشحالی و لذت، ارتباطات عالی، سلامتی در سطح خوب، موفقیت کامل و رضایت کامل را تجربه کنید. پس، چه چیزي مانع شما میشود؟ چراهم اکنون زندگی رویاییتان را ندارید؟ چه چیزي مانع شما میشود؟ اگر میخواهید دلیل شادي یا ناراحتی، موفقیت یا عدم موفقیت، پیروزي یا شکست خود را بدانید، بروید و به نزدیکترین آینه نگاه کنید. جواب آنجاست. کیفیت تفکراتتان دربارهي کسی که در آینه میبینید به طور گستردهاي کیفیت زندگیتان را تعیین میکند. اگر دیدگاهتان را نسبت به خودتان تغییر دهید، زندگیتان را به سرعت تغییر میدهید. …

نوشته شده درآذر ۱۲, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top