عنوان درس پژوهی علوم تجربی پایه سوم ابتدایی درس انرژی

عنوان درس پژوهی علوم تجربی پایه سوم ابتدایی درس انرژی کاربرد نتايج تحقيق در کلاس درس ناپديد می شود.در اينجا بهبود کلاس درس در درجه ­ ي اول اهميت است. یک دوره درس پژوهی ۱-  انتخاب یک موضوع ۲-  برنامه ریزی برای تدریس درس ۳-  تدریس در جمع عمومی فراگیران ۴-  گزارش دهی مستند ۵-  بازاندیشی و تجدید نظر براساس تفکر گروه ۶-  تدریس درس تجدید نظر شده ۷-  مجدداً گزارش دهی مستند ۸-  ارایه گزارش پایانی برنامه ریزی درس پژوهشی : آشنایی کامل دانش آموزان با مفهوم کامل درس و برطرف شدن اشکالات اهداف کلی : آشنایی کامل دانش آموزان با مفهوم درس و  ایجاد تفکر و خلاقیت در فرایند یاد دهی – یادگیری …

نوشته شده درآذر ۱۰, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top