شناسايي فركانس راديو – نقشه مسير – RFID ورد ۲۱ ص

شناسايي فركانس راديو – نقشه مسير –  RFID RFID چيست ؟ شناسايي فركانس راديو ( RFID ) يك اصطلاح صفتي است كه براي اشاره به فناوري هاي استفاده مي شود كه از امواج راديو براي شناسايي اتوماتيك موارد خودي استفاده مي كند رايج ترين روش شناسايي اشياء با استفاده از R  FID ، ابزاري به نام فرستنده خودكار صوتي يا جواب دهنده صوتي است . اطلاعات شناسايي روي يك تراشه ضبط شده و آنتن اين اطلاعات را به خواننده ها مي فرستد ، خواننده امواج راديويي خارج شده از جواب دهنده صوتي R FID را به شكل ترجمه مي كند كه بتواند ذخيره شده و در كامپيوتر هايي ارسال شود كه از آن استفاده مي كند . جواب دهنده عمدتا در دو طبقه بندي موجود هستند – فعال و غير فعال – يك جواب دهنده غير فعال RFID اطلاعات شناسايي را در خودش نمي ريزد – خواننده ها بايد مدار جواب دهنده ها را روشن كنند به شكلي كه آنها بتوانند امواج راديويي را با اطلاعات شناسايي خارج كنند – از طرف ديگر ، جواب دهنده هاي فعال با باتري خود مجهز شده اند تا مدار را تقويت كنند – آنها امواج شناسايي را در خود خ …

نوشته شده درآذر ۱۲, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top