دانلود پلان اتوکد طراحی کتابخانه عمومی همراه با مقاطع و سایت پلان پروژه

کتابخانه ها (استاندارد) ۱. بخش اصلی کتابخانه (سالن مطالعه، قفسه باز، قفسه مجلات، قفسه بسته (کتب مرجع، اسناد و مدارک) ۲. بخش خدمات کتابخانه (اتاق های اداری، انبار، چاپ و تکثیر، اتاق سمعی بصری) نکات مهم درطراحی: ۱. آرامش و سکوت محیط (محل استقرار_مصالح) ۲.در نظر گرفتن حداکثر انعطاف در بخش های مختلف (استفاده از پارتیشن های جدا کننده و…) ۳.تابش مستقیم نور خورشید در کتابخانه نامطلوب است ,لذا حدالمقدور سعی شود نور کتابخانه از طریق جبهه شمالی تامین گردد. ۴.دوری از سر و صدا و گرد و غبار. ۵.دسترسی به قسمت های عملیاتی و اتاق های مطالعه در طبقات متفاوت باید با راه پله صورت پذیرد,اما آسانسور نیز باید برای استفاده معلولین و حمل کتاب مهیا باشد . ۶.بار طبقات در قسمت های عملیاتی و مطالعه باید ≤m*m)/ KN )5 باشد. ۷.پهنای مسیر های رفت و آمد باید>m 1.2 و فضای میان قفسه ها باید حداقل m1.4-1.3عرض داشته باشد. ۸.از ایجاد تقاطع با تطابق مسیر کاربران، کارمندان و حمل کتاب بپرهیزید. ۹.دسترسی به اتاق های مطالعه باید از طریق ورودی های مجهز به تجهیزات ایمنی کتاب انجام گیرد. ۱۰.طبقه آرشیو و با …

نوشته شده درآذر ۱۱, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top