دانلود مقاله پیامبر و اخلاق اسلامی

همانا ذکر اخلاق و اوصاف شریفۀ حضرت رسول (ص) را نگارش دادن بدان ماند که کسی آب دریا را به پیمانه می پیماند یا خواهد جرم آفتاب را از روزن خانه بکوشک خویش درآورد لکن برای زینت کتاب واجب می کند که به مختصری که فراخور این کتاب است اشاره کنیم، بدان که حضرت رسول (ص) در دیده ها با عظمت می نمود و در سینه ها مهابت او بود، رویش از نوری درختشید مانند ماه شب چهارده از میانه بالا اندکی بلندتر بود و بسیار بلند نبود و نرمۀ گوش نمی گذاشت و اگر بلند(۱)تر می شد میانش را می شکافت(۲) و بـــر دو طــرف سر می افکند و رویش سفید و نورانی بود و گشاده پیشانی بود و ابرویش باریک و مقدس و کشیده بود و رگی در میان پیشاپیش بود که هنگام پر می شد و بر می آمد و بینی آن جناب باریک و کشیده بود و میانش اندکی برآمدگی داشت و نوری از آن می تافت و محاسن شریفش انبوه بود و دندانهایش سفید و براق و نازک و گشاده بود و گردنش در صفا و نور و استقامت مانند گردن صورتهائی بود که از نقره می سازند و صیقل می زنند. اعضای بدنش همه معتدل و سینه و شکمش برابر یکدیگر بود. میان دو کتفش پهن بود و سر استخوانهای بندهای بدنش قوی و درشت بود و اینها از ع …

نوشته شده درآذر ۱۲, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top