دانلود مقاله نقش عوامل سیاسی و اجتماعی در ازدواج

نقش عوامل اجتماعی  : یکی از عواملی که موجب اختلاف در زندگی زناشویی می شود، عامل اجتماعی است . پسری که در یک خانواده اشرافی بزرگ شده و برای خود حیثیت اجتماعی قایل می باشد ؛ ممکن است با یک دختر از یک خانواده کارگر به علل مختلف از قبیل زیبایی و یا همشاگردی بودن در دانشگاه ازدواج نماید . ابتدا ممکن است این موضوع مشکلی ایجاد نکند ، ولی به تدریج امکان دارد ؛ معاشرت پدر ، مادر و خانواده شوهر بدین علت که وصلت با یک خانواده کارگر و رفت . آمد با اقوام و خویشاوندان وی به حیثیت و اعتبار خانوادگی آنها لطمه می زند ؛ منجر به نا سازگاری و اختلاف گردد و اگر به طلاق منجر نشود ؛ احتملاُ زندگی موفقی نخواهند داشت . این حالت ممکن است در مورد زن نیز ایجاد گردد . دختری که از یک طبقه مرفه است و با مردی تحصیلکرده از طبقه پایین جامعه ازدواج می کند ؛ احتمال آن دارد همان حالت در زمان معاشرتهای خانوادگی دو طرف بوجود آید . در مورد طبقات اجتماعی ، حالت دیگری که قابل ذکر می باشد ؛ آن است که خانواده ممکن است به علت نوسانات اجتماعی از یک طبقه به طبقه دیگر ارتقاء یابد یا تنزل کند . شاهد این مورد شخصی است که در شرا …

نوشته شده درآذر ۱۱, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top