دانلود مقاله تولیدات برنج

تولیدات برنج : شامل ۱- پوسته های برنج         2- سبوس برنج           3- پولیش های برنج          پوسته های برنج : پوسته های برنج سفت ، فیبری وزبر (سمباده ای ) است .پوسته های برنج ارزش غذایی کمی دارند ، پوسته شلتوک حاوی خاکستر ( تقریباً ۲۰ درصد )، سلولز(تقریباً۳۰ درصد) نپتوزانها (تقریباً۲۰ درصد ) ولیگنین (تقریباً۲۰ درصد) ومقادیر کم پروتئین (تقریباً۳درصد ) ف چربی ( تقریباً ۲درصد ) وویتامین هااست . اجزای شاخص خاکستر پوسته برنج (۹۴ تا ۹۶ درصد ) سلیس است .مقادیر انبوه پوسته در هندوستان به عنوان سوخت برای دیگ های بخار ، تنورها وبرای کارهای خانه استفاده می شود .سایر موارد استفاده از پوسته شامل سبوس برای تغذیه حیوانات ، ماده عایق ، ساخت کاغذ وغیره است. مقادیر اندک پوسته ها به عنوان سمباده برای تولید کربن استفاده می شود. بازده پوسته برنج فورال (  Furfural ) در مقایسه بابازده منابعی مثل پوست های جو ، پوست های پنبه دانه یا چوب ذرت کم است وعموماً به میزان پن …

نوشته شده درآذر ۱۱, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top