دانلود مقاله توليد پودر خرما به روش خشک کردن در خلاء

باخشک کردن خرما وتوليد پودر آن، ضمن افزايش مدت نگهداري انواع خرماي درجه دو و سه، امکان مصرف آن در فرمولاسيون موادغذايي صنعتي به عنوان جايگزين تمام يا قسمتي از شکر مصرفي فراهم مي شود.در اين تحقيق پنج واريته خرماي ايران با نام هاي:کبکاب بهبهان،خاصه بهبهان، سعمران آبادان،زاهدي ونيز شاهاني لارستان براي توليد پودر مورد استفاده قرار گرفتند. بعد از آناليز واريته ها،آنها بوسيله آون تحت خلاء  در دماي۷۰oc تا رطوبت کمتر از۵% خشک شدند؛ سپس يک بار مخلوط شکرخام نيشکر وخرماي خشک وبار ديگر مخلوط شکر سفيد وخرماي خشک در چهار سطح ۱۰، ۱۵، ۲۰و۳۰ درصد شکر بوسيله آسياب خرد شدند.بعد از انتخاب بهترين نسبت شکر که۲۰ درصد بود ماده سيليکون دي اکسيد در سه سطح۵/ ۰و۱و ۵/۱% به پودر حاوي ۲۰ درصد شکر با هدف حفظ جريان پذيري(حالت پودري)به محصول افزوده شد.نتايج نشان دادند که خشک کردن خرما تحت شرايط فوق تغيير مهم و معني داري در ميزان قندهاي احياء کننده وقند کل خرما ايجاد نمي کند وPH نهائي پودر نيز حداقل به مدت شش ماه تقريباً ثابت مي ماند.جريان پذيري پودر حاوي ۵/۱ درصد سيليکون دي اکسيد نيز بطور کامل به مدت شش ماه حفظ مي …

نوشته شده درآذر ۱۱, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top