دانلود مقاله تحقیقی پروسه سیستم System process

دانلود مقاله تحقیقی پروسه سیستم System process نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 180 فهرست و پیشگفتار تعاريف ۲-۱۰ آناليز پروسه ۱-۲-۱۰ پروسه  2-2-10- سيستم ۳-۲-۱۰ فلوچارت پروسه ۴-۲-۱۰ نقشة پروسه ۳-۱۰ بهبود پروسه ۲-۳-۱۰ تفسير (حاشيه نويسي) ۴-۱۰ بررسي پروسه و شبكه بهبود (PAIN)  1-4-10 دلايل براي PAIN ۳-۴-۱- PAIN – مدل A تا G ۴-۴-۱۰ مرحله ۱- مدل F ۵-۴-۱۰ مرحله ۲ ۲-۱۱ شناسايي خطر ۳-۱۱ فرآيند هفت مرحله اي ۴-۱۱ مدل كانو Kano ۵-۱۱ به بحث گذاشتن صحبتهاي مشتريان ۶-۱۱ خانة كيفيت (HOQ) ۷-۱۱ ۸-۱۱ شيوة ماتريس ماتريسها ۹-۱۱ توصيه ها – پيشنهادات ۲-۹-۱۱ راهنماها ۳-۹-۱۱ سايتهاي web ۱-۱۲ فرض اصلي ۲-۱۲ نياز به inventory به وسيله تعريف شناسايي شده است. ۳-۱۲ توليد دقيقاً يك عمل تعادلي مي باشد. ۱-۳-۱۲ تعادل ۴-۱۲ كنترل هيا اوليه براي موجودي ۱-۵-۱۲ سيستم موجودي ABC ۷-۴-۱۰ PAIN – مدل G ۱۱ QFD ۱۱-۱ مقدمه   ۲-۱۱ شناسايي خطر ۳-۱۱ فرآيند هفت مرحله اي ۴-۱۱ مدل كانو Kano ۵-۱۱ به ب …

نوشته شده درآذر ۱۲, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top