دانلود مقاله تجزیه و تحلیل ساختار و سیستم

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل ساختار و سیستم   نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 32 فهرست و پیشگفتار مقدمه : بروکراسی : از نوع ایده آل  مکتب کلاسیک  نظریه های احتمالی شرکتهای قابل انعطاف نقاط قوت و ضعف ساختار مجازی سازمانها مانند سیستم ها سیستم های فرعی سازمانی  محیط ثابت یا آشفته ۱-    زیر سیستم استراتژیک: طرفداران فعال یا تدافعی ۲-    سیستم تکنولوژیکی: پیچیده یا عادی ۳-    سیستم فرهنگی- انسانی: تئوری x-y ۴-    سیستم ساختاری: مکانیزه یا اداری سازمان ۵-    سیستم مدیریتی: استبدادی یا دموکراتیک سیستم های آموزشی اجتماعی حسن ها و معایب سیستم  ۵-۶ نظریه ترکیب : اصول نظری پیچیده تشبیه جدید ۲-۷- فرهنگ سازمانی استفاده از فرضیه فرهنگ در تجزیه و تحلیل سازمان چاپ شناسی شین مطالعه تجزیه و تحلیل فرهنگی تجزیه و تحلیل سازمانها از دیدگاه قدرت قدرت پایه های قدرت ۱- فراهم کردن منابع ۲- غلبه بر عدم اطمینان ۳- غیر قابل جایگزین بودن ۴- تأثیر گذاری بر …

نوشته شده درآذر ۱۲, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top