دانلود مقاله برنامه ریزی نیمه معین (SDP)

دانلود مقاله برنامه ریزی نیمه معین (SDP) نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 20 فهرست و پیشگفتار ۱ مقدمه ۴  2 مروری کوتاه بر برنامه ریزی خطی ۴ ۳ نکاتی پیرامون ماتریس ها و مخروط های نیمه معین ۶ ۴ برنامه ریزی نیمه معین ۸ ۵ دوگان مسئله SDP 11 6 خواص کلیدی مسائل برنامه ریزی خطی که به برنامه ریزی نیمه معین گسترش نمی یابند ۱۶ ۷ SDP در بهینه سازی تر کیبیاتی ۱۶ ۱ . ۷ بیان SDP Relaxation از مسئله برش یالی ماکسیمم ۱۶ منابع و مراجع ۱۹   چکیده: نظر به آنکه در دهه اخیر بسیاری از مسائل بهینه سازی با استفاده از روش کارآمد برنامه ریزی نیمه معین (SDP)حل می شوند،بر آن دیدیم تا گزارشی از مفاهیم مقدماتی آن را ارائه کنیم.در این مجموعه سعی شده است تا عناوین اصلی مساله برنامه ریزی خطی نیمه معین به بحث گذاشته شود. در آغاز ساختمان و مفاهیم کلیدی مساله برنامه ریزی خطی(LP) بازنگری شده و سپس مساله برنامه ریزی نیمه معین معرفی شده است.این عمل در ابتدای متن گزارش به دلیل وجوه اشتراک بسیار زیاد این دو مساله خواننده را برای مطالعه برنامه ریزی نیمه معین آما …

نوشته شده درآذر ۱۲, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top