دانلود مقاله برنامه ریزی آموزشی

دانلود مقاله  برنامه ریزی آموزشی نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 14 شرح محتوا  اصول برنامه ریزی به تدریج معلوم شده و سیر تکاملی داشته است. برنامه ریزی های اولیه بیشتر صورت تخیلی و آرزوئی داشته است. این نوع برنامه فهرستی از توقعات و خواسته ها است، که اغلب فاقد عناصر تصمیم گیری بوده و اغلب فقط روی کاغذ می ماندند. = اصول برنامه رزی نسبتاً کامل شده امروزی، به سه گروه تقسیم می شود: ۱-اصول مقدماتی   الف= اصل جامعیت برنامه ریزی آموزش و پرورش ب= اصل همبستگی برنامه ریزی آموزش و پرورش با برنامه توسعه ملی ج= اصل مداومت برنامه ریزی آموزش و پرورش د= اصل توجه به جنبه های کیفی برنامه ریزی آموزشی هـ= اصل توجه به مدیریت و سرویس اطلاعات آموزش و پرورش ۳-اصول متمم برنامه ریزی آموزش و پرورش ۱-۳: اصل واقع بینی : الف= عوامل کمی عرضه و تقاضا:   ب= زمنیه اجتماعی:   ج= عوامل اجرائی:   د= مسایل سیاسی: هـ= عوامل مالی:   و= مسائل اطلاعاتی: ۲-۳: اصل همکاری و مشارکت: ۳-۳: اصل استمرار و ارزیاب …

نوشته شده درآذر ۱۲, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top