دانلود مقاله بررسي مسأله بقاي نفس و معاد نزد سه فيلسوف مسلمان ابن‌‌سينا، شيخ اشراق، ملاصدرا

آنچه نفس، اين موجود بي‌همتاي الهي را از ديگر موجودات متمايز مي‌‌سازد، صفت بقا و جاودانگي آن است. مقاله حاضر سعي دارد مسأله بقاي نفس را از ديدگاه فلاسفه بزرگي مانند ابن‌سينا، شيخ اشراق و ملاصدرا مورد بررسي قرار دهد. همچنین به دليل رابطه تنگاتنگ ميان بقاي نفس و مسأله معاد، بحث از معاد نيز به دنبال آن خواهد آمد. در آغاز پس از نگاهي گذرا به معناي بقا و مراد  فلاسفه از آن، به بيان ادله هر كدام از فلاسفه در باب آن خواهيم پرداخت كه حاصل آن اثبات صفت جاودانگي براي نفس خواهد بود. سپس به معناي معاد و تفاوت آن با بقا پرداخته و ديدگاه هر كدام از فلاسفه مذكور در باب كيفيت و چگونگي معاد، مورد بحث قرار خواهد گرفت. نتيجه بدست آمده اين است  كه ابن‌سينا معاد روحاني را با دلايل عقلي اثبات نموده و معاد جسماني را به شرع ارجاع داده است. شيخ اشراق سعي نموده تا با تكيه بر اصول اشراقي معاد جسماني را اثبات نمايد اما او نيز از اثبات عينيت جسم دنيوي و اخروي بر نيامده است. صدرالمتألهين با بنيان نهادن يازده اصل مستحكم، به تبيين و اثبات معاد جسماني همت گمارده است. واژگان كليدي ن …

نوشته شده درآذر ۱۱, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top