دانلود مقاله بررسي امكان توليد و فرمولاسيون نوشابه ي پروتئيني از شير دانه ي هندوانه و آب پنیر

يكي از محصولات پروتئيني دانه ي هندوانه ، عصاره ی شير مانندي است كه در سالهاي اخير مورد استقبال قرار گرفته است . براي تهيه ي محصول مورد نظر در ابتدا شير دانه ي هنداونه طبق دو روش بلانچينگ با اتوكلاو ( ۱۲۱ درجه سانتي گراد و min 15) و بلانچينگ با آب داغ (۱۰۰ درجه سانتي گراد و min15) با ۶/۵= PH ، زمان مخلوط كردن min 15 و نسبت دانه به آب ۵ :۱ تهيه شده است . شير گياهي بلانچينگ بااتوكلاو در ارزيابي حسبي توسط ۲۵ نفر پانليست طبق روش آماري در قالب طرح كامل تصادفي در سطح معنادار ۱ درصد و مقايسه ي ميانگين LSD انتخاب شد و چهار نوع فرمولاسيون بر پايه ي آب پنير بر روي شير گياهي برتر صورت گرفت . در نهايت نوشابه ي پروتئيني با فرمولاسيون ۷۲CC شير دانه ي هندوانه ،  36CC آب پنير ،  10 g شكر ، ۴۰ mg/L وانيل و ۵ mg/L اسانس برطبق روش آماري گفته شده در مقايسه با نمونه ي شاهد طبق ارزيابي حسي گروه پانليست برترين فرمول شناخته شد . كلمات كليدي : شير گياهي ، دانه ي هندوانه ، نوشابه ي پروتئيني ، آب پنير ، نوشابه ي آب پنير . هندوانه گياهي يك ساله است ، گياهي است علفي از خانواده كدوئيان (Euorbitacoae )cuc …

نوشته شده درآذر ۱۱, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top