دانلود مقاله اومانيسم

برخي از دانشمندان انسان را فراتر از ديگر موجودات برخي او را موجودي هم تراز ديگر حيوانات و عده اي موجودي فروتر از حيوان و ناتوان و ضعيف معرفي كرده اند. از نظر ارزش شناختي نيز برخي او را اشرف مخلوقات عده اي او را موجودي خنثي (نه خوب و نه بد) و جمعي انسان را شرور پست و بي ارزش قلمداد كرده اند. از منظري ديگر نيز در باب هويت واقعي انسان و استعدادها و توانمندي هاي وي دو ديدگاه كاملا متفاوت بلكه متضاد مطرح شده است در يك ديدگاه انسان موجودي كاملا آزاد و مستقل در نظر گرفته مي شود كه در شناخت سعادت واقعي خويش و راه رسيدن به آن خودكفاست سرنوشت خود را خود رقم مي زند و موجودي خودمختار داراي قدرت مطلق و وانهاده به خويش و از هر گونه تكليف و الزام بيروني (بيرون از خواست و تصميم گيري خود) مطلقا آزاد است. در ديدگاه دوم انسان از قدرت شناخت لازم نه كافي براي رسيدن به سعادت واقعي برخوردار و نيازمند راهنمايي الهي است تحت تدبير و هدايت قدرتي ماورايي(خدا) قرار دارد و براي رسيدن به سعادت خويش داراي تكاليف و الزام هايي است كه از سوي خداي متعال بوسيله پيامبران دراختيار او نهاده مي شود. هر يك از اين دو ديدگاه …

نوشته شده درآذر ۱۱, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top