دانلود مقاله احتیاجات مهم در مصالح ساختمانی و استانداردهای رایج اروپائی که برای تست روشهای انتشار به کار می رود

از زمانی که مصالح در ساختار ساختمان سازيها قرار گرفت و مخصوصا آنها که به صورت عملی در سطوح  و در محیط های بزرگ به کار می رود. آنها مداوما در معرض هوای درونی هستند. و این بسیار مهم است تا این فهم را توسعه داده و نگرش آلودگی هوای درونی را گسترش داده است . تعدادی از آزمایشگاهها بر روی این مسئله تحقیق می کنند و گزارش می دهند در باب رها كردن مواد شیمیایی که در مواد داخلی ساختمان به کار می رود. اگر چه که حقایق آنها به ندرت در ارتباط است با شکایات ساختمانی یا ساخت های ضعیفی که صورت گرفته است. و بنابراین آنها می توانند زمانی بیشتری را بگذاریم تا یک دیدگاه کلی و تا اسناد خوبی درباره این بررسی ها شیمیایی مواد صورت گیرد. و این کار می تواند یک توصیف مثبتی از هوای داخلی باشد که در انواع مختلف ساختمانها به کار می رود. این دیدگاه کلی از اطلاعات به سطوح مواد محدود شده است و این منابع که از آنها صادر می شود بر اساس یک دیدگاه بین المللی از موارد مطالعه می باشد (۱) که بیشتر این مواد جدیدا منتشر نشده است. این دیدگاه شامل مواد متنوعی یا مواد بیشتر شیمیایی قابل استفاده ای یا تولیدات یا محصولات تجزی …

نوشته شده درآذر ۱۲, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top