دانلود تحقیق ميراث زن وشوهر

  تعداد صفحات : ۲۵ صفحه      –      قالب بندی : word                    ميراث زن وشوهر زن و شوهر هم از هم ديگر ارث مي برند. اگرچه دخول صورت نگرفته باشدو جمع مي شوند با جميع ورثه در صورتي كه خالي از موانع باشد (كفرو…) در هر صورت از يكديگر ارث مي برند. مگر در مريض، آن درصوتي است كه مرد درحال مريض بودن بازن ازدواج كرده، مرد اززن ارث نمي بردو زن هم از مرد ارث نمي برد. مگراينكه آن مرداز آن بيماري رهايي يابد و يا دخول به زن كند. دراين صورت از يكديگر ارث مي برند، اگرچه شوهر پيش از دخول بميرد.       اگر مرد درزمان بيماري بازن ازدواج كند، ازيكديگر ارث خواهندبرد. اگرچه دخول نباشد. بنابر قول اقرب، اين همانند زن صحيح است كه بامرد ازدوا ج كرده و بخاطر عمل كردن به اصل (اصل ارث بردن) و تخلف از اين اصل كه درمورد مرد است و اين بخاطر يك دليل خارجي است كه موجب نمي شود زن به مرد الحاق شود، چون اين الحاق قياس است. درطلاق رجعي تا زماني كه عد تمام نشد …

نوشته شده درآذر ۱۲, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top