دانلوداقدام پژوهی چگونه می توان علاقة دانش آموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش داد؟

  موضوع اقدام پژوهی :   چگونه می توان علاقة دانش آموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش داد؟   فهرست مطالب مقدمه. ۳ مسئله. ۴ گردآوری اطلاعات از وضع موجود(شواهد۱). ۵ ۳- راههای پیشنهادی. ۶ تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۶ انتخاب راه حل های جدید موقتی و اجرای آنها. ۶ ۱-پرسش و پاسخ گروهی. ۷ ۲-استفاده از رایانه و نمایش فیلم. ۷ ۳- استفاده از تصاویر و نقشه ها. ۸ ۴- خواندن مطالبی جذاب برای افزایش آگاهی. ۸ ۵- بازدید از اماکن تاریخی. ۹ ۶-روش نمایشی. ۱۰ ۷-دست سازه های تاریخی دانش آموزان. ۱۰ گردآوری اطلاعات(شواهد۲). ۱۱ ارزشیابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن. ۱۱ گزارش نهایی و نتیجه گیری. ۱۲ پیشنهادات. ۱۳ فهرست منابع و مآخذ. ۱۴   مقدمه      یکی از علل عمدة ضعف در یادگیری و در نتیجه مشاهدة نمرات پایین میان دانش آموزان نداشتن انگیزه و علاقة کافی برای یادگیری است. البته انگیزه موضوعی نیست که تنها در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته باشد، این مفهوم از دیر باز مورد عنایت اندیشمندان و بزرگان قرار گرفته است. …

نوشته شده درآذر ۱۱, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top