جزوه درسی سیستم های فازی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

محصول پیش رو جزوه درسی سیستم های فازی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران می باشد که در۱۲ فایل PDF ارائه شده است. سرفصل ها: • مقدمه • مجموعه هاي فازي • عمليات بر روي مجموعه هاي فازي • روابط فازي • اصل توسعه • متغيرهاي زباني • قواعد اگر-آنگاه فازي • منطق فازي • استنتاج فازي • روش هاي فازي سازي • روش هاي غير فازي سازي • سيستم استنتاج فازي • ويژگي هاي تقريب در سيستم هاي فازي • سيستم هاي عصبي-فازي • مدل عصبي-فازي خطي محلي • سيستم هاي فازي سلسله مراتبي • دسته بندي و خوشه بندي فازي • سيستم فازي نوع -۲ …

نوشته شده دردی ۲۳, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top