تحقیق IP ورد ۲۲ ص

فن آوري (تكنولوژي) اين بخش، جنبه ها (جهت‌ها) فن آورانه و فني، TCP,IP‌وابسته به پروتكل و همچنين محيط، كار كردن و موثر بودن پروتكل را تعريف مي‌كند، زيرا كانون (مركز) اصلي اين مدرك (پروتكل) فرستادن به راه (مسير)‌معيني مي‌باشد(عملكرد رده ۳)، بحث و گفتگو (پروتكل رده ۴) TCP تا اندازه‌اي مختصر است. TCP TCP، يك پروتكل حامل (حمل كننده) همسازي اتصال مي‌باشد، كه يافته ها (داده‌ها) را مانند زنجيره (جريان) سازمان نيافته بايت، منتقل مي‌كند. با استفاده كردن از اعداد  زنجيره‌وار (متوالي) و پيام‌هاي تصديق شده، (تصديق پيام‌ها)، TCP مي‌تواند، انتقال گره (بند) را همراه با تحويل داده‌ها، در مورد انتقال دادن بسته كوچك به پايانه گره (بند) فراهم كند. جايي كه (پايانه‌اي) كه داده‌ها (يافته‌ها)، در انتقال دادن از منشا به پايانه، گم شده باشند، در اين حالت، TCP ‌ مي‌تواند داده‌ها (يافته‌ها) را دوباره انتقال داده، آن هم تا موقعي كه زمان درست، دلخواه، به دست آمده باشد يا، تا موقعي كه تحويل دادن موفقيت …

نوشته شده درآذر ۱۳, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top