تحقیق در مورد آمار و احتمال

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت )   تعداد صفحه۱۷   بخشی از فهرست مطالب توزيع دو جمله ای :   متغير تصادفی و تابع توزيع احتمال   توزيع پواسن :   متغير تصادفی و تابع توزيع احتمال :   توزيع نرمال :   خواص توزيع نرمال :   جدول سطح زير منحنی توزيع نرمال استاندارد :   تقريب توزيع دوجمله ای به توسط توزيع نرمال :     تابستان ۸۷   توزيع دو جمله ای :   اگر آزمايشی دارای ويژگی های زير باشد ، آزمايش تصادفی دوجمله ای است .   1- آزمايش ها مستقل از يکديگر تکرار شوند   2- آزمايش ها به تعداد دفعات معين مثلا n  بار تکرار شوند   3- آزمايش تصادفی به دو نتيجة ممکن موفقيت و شکست منجرگردد .   4- احتمال موفقيت ها در همة آزمايش ها ثابت و برابر p  باشد .   مثال ۱ :  کدام يک از موارد زير می تواند به عنوان آزمايش دوجمله ای تلقی شود ؟   الف- نمونه گيری تصادفی از ۵۰۰ زندانی برای تعيين اينکه آيا آنها قبلا در زندان بوده اند ي …

نوشته شده درآذر ۱۲, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top