بررسی تاثیر sssc در کنترل بار _ فرکانس سیستم های قدرت. doc

              نوع فایل: word قابل ویرایش ۸۵ صفحه   چکیده: در این پایان نامه سعی شده است با بهبود کنترل کننده ی بار-فرکانس و پیاده سازی یک روش جدید مقدار انحراف فرکانس در حین حالت دینامیکی کاهش یابد. روش جدید به کار گرفته شده مبتنی بر حداقل-سازی مجموع مربعات زمان نشست و اوج پاسخ پله ی انحراف فرکانس به ازای تغییرات بار با استفاده از بررسی تاثیر SSSC می باشد. با بکارگیری جبران ساز سری سنکرون استاتیکی SSSC به عنوان یک مبدل منبع ولتاژ سنکرون که به طور سری با سیستم قرار می گیرد به کیفیت توان کمک خواهیم کرد.کنترل کننده ی مذکور برای یک سیستم قدرت دو ناحیه ای غیر متمرکز طراحی شده است. شبیه سازی های انجام گرفته بر روی سیستم قدرت دو ناحیه ای نشان دهنده ی بهبود پارامترهای سیستم همچون زمان نشست و اوج پاسخ پله می باشد.   کلیدواژه: کنترل بار-فرکانس غیر متمرکز، سیستم قدرت دو ناحیه ای، جبران ساز سری سنکرون استاتیکی SSSC   مقدمه : هنگامی که استفاده از مبدل های الکترونیک قدرت در اواخر دهه ی ۱۹۷۰ معمول گردید، توجه بسیاری از مهندسین شرکت …

نوشته شده درآذر ۱۱, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top