بررسي تاثيرات ادوات FACTS برقابليت اطمينان سيستم هاي قدرت

در اين فصل  تاثيرات TCSC  بر قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت بررسي مي شود . در اينجا TCSC  به منظور تنظيم تقسيم بار بين دو خط انتقال موازي به كار مي رود . از اين رو حداكثر توان قابل انتقال از خطوط انتقال عبور مي كند. بدين منظور مدل قابليت اطمينان TCSC در سيستم انتقال توسعه داده مي شود . نتايج بررسي ها نشان مي دهد كه استفاده ازTCSC   بهبود قابل ملاحظه اي در پايداري سيستم به وجود مي آورد . اين بهبود با استفاده از دو شاخص قابليت اطمينان  به نامهاي انتظار دست دادن بار (LOLE) وانتظار از دست دادن انرژي (LOEE) اندازه گيري مي شود .                     تعداد :۱۲۶ صفحه  چيزي که اين مقالات را متمايز کرده است آماده بودن مقالات و ظاهر زیبای آنها مي باشد تا خريدار از خريد خود راضي باشدمقالات را با ورژن  office2010  به بالا باز کنید …

نوشته شده دردی ۲۳, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top