ایدز

دانلود مقاله ايدز( HIV )با افزايش اطلاعات در مورد مكانيسم و ساختارهاي HIV-1 طرحها و برنامه هايي براي توليد دارو براي بيماران مبتلا به ايدز ارائه خواهيم داد. ساختارهايي نيز مطابق با عملكرد IN موجود مي باشد كه بر ضد HIV-1 IN مي باشد و پيش از اين در آزمايشگاه مشخصه هايش بيان شده است. از بين آنها mAbs179-49-33 داراي فعاليت مي باشند. در اين مطالعه و بررسي به  عملكرد mAb17 و به  اندازه HIV-(1-288) خواهيم پرداخت. ZN2+ در mAbn- IN داراي عملكرد پيچيده مي باشد. براي تعريف mAb17 ما از تكنيك توسعه پروتئين استفاده مي كنيم كه در اسپكتومتري مورد بررسي قرار مي گيرد. آمينو اسيدهاي AspGlu25 نيز موجود مي باشد . ساختار         IN(1-55)NMR داراي دامنه اي مي باشد كه نئوترمينال است. آنتي بادي ها نيز در آنها ظهور مي كنند. يك مدل مولكولي [IN(1-49)]2-(fab)1 فرآيندي پيچيده را نشان مي دهد كه در طراحي دارو مي توان از آن استفاده كرد. همچنين اين اطلاعات فعاليت mAbl17 را نشان مي دهند. اين يافته ها و عملكرد IN را بحث خواهيم كرد. IN يكي از سه آنزيمي مي با شد كه در جاي …

نوشته شده درآذر ۱۲, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top