امنیت در تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیکی زمانی به واقعیت می‌پیوندد که امنیت آن نیز تأمین شده باشد.در این مقاله‌ ابتدا به ضرورت امنیت در تجارت الکترونیکی و مقایسه آن با امنیت در تجارت سنتی و سپس به‌ تهدیدات و خدمات آن در چهار موضوع محرمانگی،تصدیق هویت و سندیت،تمامیت و انکارناپذیری پرداخته شده است.در واقع این چهار موضوع درد تجارت الکترونیکی است.چرا که در صورت تأمین این چهار خدمت امنیتی در سطح قابل قبول برای اجرا،تجارت الکترونیکی‌ تأمین شده است.موضوع بعدی الگوریتم‌های رمزنگاری است که به عنوان زیربنای اصلی تأمین‌ چهار خدمت امنیتی مطرح است.بخش انتهای مقاله به امضا و گواهی الکترونیکی و دیگر روش‌ها یا خدمات تأمین امنیت در ابعاد مختلف تجارت الکترونیکی می‌پردازد.                         تعداد :۱۸ صفحه  چيزي که اين مقالات را متمايز کرده است آماده بودن مقالات و ظاهر زیبای آنها مي باشد تا خريدار از خريد خود راضي باشدمقالات را با ورژن  office2010  به بالا باز کنید …

نوشته شده دردی ۲۳, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top