اقدام پژوهی چگونه می توانم تعامل خوبی با دانش آموزان و همکاران در مدرسه داشته باشم؟

موضوع اقدام پژوهی : چگونه می توانم تعامل خوبی با دانش آموزان و همکاران در مدرسه داشته باشم؟     تقدیر وتشکر باتشکر از دوستان وهمکاران خوبم   در مدرسه تا بتوانم به عنوان عضو کوچکی از خانواده ی فرهنگی کشورم سهم ناچیزی در برطرف نمودن مسائل ومشکلات دانش اموزان از نامطلوب به وضعیت مطلوب به شکل کاملا علمی   داشته باشم . تقدیم داشت مطالب ویافته های خود را به همه ی همکاران عزیزم تقدیم مینمایم امید که مفید فایده قراربگیرد فهرست مطالب چکیده. ۳ مقدمه: ۴ توصیف وضعیت موجود. ۶ تعریف واژگان : ۶ تعامل : ۶ گردآوری اطلاعات (شواهد (۱). ۷ مشاهده : ۷ مصاحبه  : 7 یافته های علمی. ۸ اقسام ارتباط. ۹ مدل‌هاي ارتباط. ۹ عناصر ارتباط. ۱۰ اهداف ارتباط. ۱۱ گام اول: گوش دادن. ۱۱ گام دوم: صريح و صادق بودن. ۱۲ گام سوم: همدلي و همدردي. ۱۲ گام چهارم: حفظ آرامش و احترام به طرف مقابل. ۱۳ گام پنجم: مخالفت نمودن به شيوه مناسب. ۱۴ گام ششم: خودشناسي و افزايش آگاهي. ۱۴ گام هفتم: شناسايي افكار تحريف شده. ۱۵ پیشینه تحقیق : ۱۷ تجزیه …

نوشته شده درآذر ۱۱, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top