اقدام پژوهی چگونه توانستم بوسیله ورزش مشکل پرخاشگری دانش آموز را برطرف نمایم

اقدام پژوهی : چگونه توانستم بوسیله ورزش مشکل پرخاشگری دانش آموز را برطرف نمایم فهرست مطالب چکیده. ۳ مقدمه. ۴ پرخاشگری و ورزش. ۵ دلیل کاهش پرخاشگری و استرس توسط ورزش. ۷ طرح مسأله. ۸ پیشینه تحقیق. ۹ توصیف وضعیت موجود. ۹ پرخاشگری و رفتار پرخاشگرانه. ۱۰ جمع آوری داده ها و گردآوری اطلاعات (شواهد ۱ ). ۱۲ تجزیه و تحلیل داده ها (پردازش). ۱۴ ارائه ی راه حل های مناسب. ۱۶ دعوت از اولیاء دانش آموز مشکل دار و پر کردن پرسشنامه و جداول مخصوص   18 چگونگی اجرای راه حل های جدید و پیشنهادی. ۱۸ « راه حل انتخابی ». 20 «اجرای بهترین راه حل ». 20 ارزیابی (شواهد ۲ ). ۲۱ گردآوری اطلاعات (۲). ۲۱ تحول بنیادین. ۲۱ ارزیابی نتایج راه حلهای اجرا شده. ۲۲ نتیجه گیری (گزارش نهایی). ۲۳ نرمش و ورزشهایی  برای کم کردن پرخاشگری و استرس. ۲۳ پیشنهادها. ۲۷ منابع و مأخذ : ۲۹ ضمایم. ۳۰ نمونه سوالهایی جهت مصاحبه با ولی دانش آموز. ۳۰   چکیده پژوهشی که در مقابل شماست برای برطرف کردن پرخاشگری در دانش آموزان از را …

نوشته شده درآذر ۱۲, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top