اقدام پژوهی تأثیرآموزش شیمی با استفاده از فناوری اطلاعات ( IT ) بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

موضوع اقدام پژوهی : تأثیرآموزش شیمی با استفاده از  فناوری اطلاعات ( IT ) بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان   فهرست مطالب چكيده ۴ مقدمه ۵ توصيف وضعيت موجود و تشخيص مسئله ۸ گردآوري اطلاعات (شواهد۱) ۱۲ گردآوري اطلاعات (شواهد۱)، مرحله اول ۱۲ تجزيه و تحليل نتايج، مرحله اول ۱۳ اجراي راه حل، مرحله اول ۱۴ گرد آوري اطلاعات (شواهد۲)، مرحله اول ۱۵ تجزيه و تحليل نتايج، مرحله اول ۱۷ گردآوري اطلاعات (شواهد۱)، مرحله دوم ۱۷ پيشينه تحقيقات ۱۹ نوآوري و تحول در كلاس درس ۲۲ استفاده از CD هاي آموزشي در تدريس ۲۴ استفاده از وبلاگ آموزشي در تدريس ۲۶ استفاده از روش فعال ياددهي –   يادگيري مبتني بر ICT 27 اجراي راه حل ، مرحله دوم ۲۸ گرد آوري اطلاعات (شواهد۲)، مرحله دوم ۳۰ تجزيه و تحليل نتايج، مرحله دوم ۳۳ گردآوري اطلاعات (شواهد۱)، مرحله سوم ۳۳ اجراي راه حل، مرحله سوم ۳۴ گردآوري اطلاعات (شواهد۲) و تجزيه و تحليل، مرحله سوم ۳۵ نتايج حاصل از اقدام ۳۶ نتيجه گيري و پيشنهادات ۳۷ منابع مورد استفاده: ۴۴         چكيد …

نوشته شده درآذر ۱۲, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top