اقدام پزوهی مربی بهداشت موضوع اقدام پژوهی : چگونه مي توانم دانش آموزان مدرسه راهنمايي را به خوردن قرص آهن ترغيب كنم ؟

فهرست چكيده :. ۴ مقدمه :. ۵ توصيف وضعيت موجود وبيان مسئله. ۶ بيان مسئله. ۷ تعريف واژگان. ۷ ترغیب. ۸ قرص آهن:. ۸ شواهد۱٫ ۹ يافته هاي علمي. ۱۰ هدف کلی: ۱۰ اهداف اختصاصی:. ۱۰ استراتژی ها:. ۱۰ نوجوانان بايد براي پيشگيري از کم خوني فقر آهن به توصيه هاي ذيل عمل کنند:. ۱۳ پيشينه تحقيق :. ۱۵ تجزيه وتحليل. ۱۶ ارائه راه حل هاي موقت. ۱۷ انتخاب واجراي راه حل. ۱۹ شواهد ۲٫ ۱۹ ارزيابي تاثير اقدام جديد وتعيين اعتبار آن. ۲۰ پيشنهادات. ۲۰ منابع ومآخذ : ۲۱   چكيده : آهن اساسی ترین ماده مغذی اولیه برای ساختن گلبولهای قرمز خون می باشد و اگر این ماده مغذی به مقدار کافی در دسترس بدن نباشد با ادامه کمبود و تخلیه ذخائر بدن, کم خونی فقر آهن بروز می کند. کمبود آهن و کمخونی ناشی از آن در واقع شایع ترین مشکلات تغذیه ای در جهان است و بیش از ۲ میلیارد نفر از مردم جهان دچار کمبود آهن و کم خونی هستند. بر اساس بررسي كشوري شيوع كم خوني فقر آهن در زنان ۴۹-۱۵ساله، بيشترين ميزان شيوع كمبود آهن در دختران ۱۹-۱۵ساله(۳۹درصد)گزارش شده است در اين ميان كاهش قدرت …

نوشته شده درآذر ۱۲, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top