اصـول متـره و بـرآورد صورت وضعیتها براساس فصـول فهـرستبهـای ابنیـه – بخش سوم

        آمـوزش اصـول متـره و بـرآورد صورت وضعیتها براساس فصـول فهـرستبهـای ابنیـه بـرای گـوشـی های تلفـن همـراه    اندازه گیری و ریزمتره اقلام کار هریک از ردیفهای فهرستبها  تهیه برآورد صورت وضعیتها به تفکیک فصلهای فهرستبها  نکات مهم و کاربردی برای تهیه صورت وضعیت هر فصل  روشهای تجربی و محاسبات تقریبی مصالح مصرفی  مثالها و تمرینهای حل شده در انتهای هر فصل  فرمها و جداول کاربردی برای کارهای دفترفنی و متره و برآورد  اپلیکیشن متره و برآورد و تهیه صورت وضعیت براساس فهرستبهای سال۹۴     *** این اپلیکیشن شامل مباحث آموزشی برای فصلهای فهرستبها به شرح زیر میباشد: (فرش موزائیک – کارهای سنگی با سنگ پلاک – کارهای پلاستیکی  پلیمری – برش و نصب شیشه – رنگ آمیزی – زیراساس و اساس – آسفالت – حمل و نقل – مصالح پای کار و ضرایب موجود در فهرستبها)   از طریق لینک زیر می توانید آموزش فصول (تخریب و عملیات خاکی با دست) را دانلود نمائید.   آمـوزش اصـول متـره و بـرآورد صورت وضعیتها …

نوشته شده درآذر ۱۰, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top